İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikasını oluştururken şirketimize karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir. gücümüzün sürekliliği ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için en önemli felsefesinin “ insan kaynağı” olduğu inancındayız ve doğru işe doğru insan kaynağını atayarak yatırımlarımızı öncelikli olarak bu noktada başlatmaktayız.

UNIQ TR YÖNETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Olarak; Bizler, siyasi, politik  yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir